mail icon

Privacy policy

Matemco hecht belang aan uw privacy. Op basis van de gegevens die wij van u ontvangen, verleent u ons toestemming om u informatie te sturen over de producten en diensten waarvan u aangeeft dat u daarin interesse heeft. Wij zullen uw gegevens niet aan derden buiten Matemco doorgeven, behoudens om een order uit te voeren of om aan een verzoek te voldoen. Indien u er geen prijs op stelt dat Matemco u op de hoogte houdt kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@matemco.nl of zich uit te schrijven voor de mailings.